Реєстрація торговельної марки

Реєстрація торгової марки

Логотип є одним із об’єктів інтелектуальної власності за допомогою якого ваше підприємство та продукція виділяються споживачами та стають популярними серед інших фірм та товарів. Саме цим і обумовлена необхідність надання правової охорони логотипу, тобто його реєстрація торгової марки.
Порядок реєстрації логотипа регулюється ЦК України, «Про охорону прав на знак», Правилами подання, розгляд та складання  заявки на видачу свідоцтва Укр. на торговый бренд, затвердженими Держпатенту та інакшими  нормативно-правовими актами Укр.

Реєстрація торговельної марки
Реєстрація торговельної марки

Відповідно до ЦК України ТМє позначення або ,будь-якою комбінація приміток, які  придатні для відмінності товарів, що виготовляеться однією особою від продукції, що виготовляеться іншими особами.
Логотип  може бути декількох видів: словесний, зображувальний, об’ємний та комбінований.
Право власності на бренд  засвідчується Свідоцтвом. З моменту отримання Свідоцтва на логотип, власник, яким може бути юридична та фізична особа, має право на використання TM, Права: дозволяти використання торгової марки,  перешкоджати незаконному використанню торгівельної марки, в тому числі заборона таке використання. Права на логотип, які виходять із Свідоцтва починають діяти від дати заявки на реєстрацію. Слід зауважити, що Свідоцтво на логотип діє протягом десять років з дати заявки і продовжується щоразу на десять років за умови подання власником Свідоцтва клопотання та сплати відповідних зборів у порядку передбаченому законодавством України.
Дата одержання є датою подання заявки   Українським інститут промислової власності (далі по тексту – УКРПАТЕНТ) клопотання про реєстрацію логотипа в якому зазначенні відомості про заявника і його адресу, зображення знаку та перелік послуг і товарів  , для яких реєструється бренд. Саме зображенням логотипу та переліком тов. і пос. для яких заявляється логотип, внесеними до Реєстру визначається обсяг правової охорони ТМ.

Реєстрація торговельної марки

Вимоги до подання заявки визначенні у Правилах подання, розгляду та складання заявок на видачу свідоцтва Укр. на бренд, затверджених наказом Держпатенту.
Реєстрація торговельної марки. Потрібно зазначити, що з часу подання заявки на реєстрація торгової марки Ви маєте право поряд із ТМ проставляти попереджувальне позначення «ТМ», що означає, що Ваша торговельна марка подана на реєстрацію, а з моменту отримання Свідоцтва Ви маєте право проставляти знак «R».
З часу подання необхідного пакету документів для реєстрації ТМ, УКРПАТЕНТ проводить формальну та кваліфікаційну експертизу знаку. Під час формальної експертизи, експерти встановлюють чи відповідає заявка формальним вимогам, передбаченим Законом Укр. «Про охорону прав на логотип» та встановлюють дату подання заявки. Під час кваліфікаційної експертизи, експерти перевіряють відповідність заяв-го позначення умовам надання юредичної охорони. Саме на підставі позитивного висновку формальної та кваліфікаційної експертизи, за умови сплати заявником всіх необхідних мита та зборів  , йому видається Свідоцтво на логотип.

З моменту отримання Свідоцтва, власник ТМ має право заносити цей знак до нематеріальних активів, тобто  може бути поставлена ТМ на баланс підприємства, внесена до статутного капіталу, а саме головне, що з кожним Вашим вкладом в бренд відповідно зростає його вартість, отже зростає вартість Ваших активів.

А також е можливість перегляд подібну статю на російський мовою “как зарегистрировать бренд” вона може даті можливість більш досконало вівчити нюанся по реєстрации.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *